Personal Style Diary

Friday, January 08, 2016

8 Tips to Becoming a Better Blogger

18fb0878c6bc507ae8f47082d5dc3c48_Fotor
Čime god da se bavimo, svako od nas želi da se menja i napreduje (barem bi tako trebalo da bude). Kada ste bloger ovo je naročito bitno jer je tržište ogromno i morate stalno, pored kreiranja odličnog sadržaja, voditi računa o milion drugih faktora kako biste ostvarili napredak. Zato sam ja, kroz evaluaciju svog dosadašnjeg rada i pravljenje planova za 2016. godinu, došla do 10 ključnih stvari za napredovanje. U novom postu Blog Tips rubrike saznajte kako da u novoj godini uz mojih 8 saveta postanete bolji blogeri, a preostala dva posta iz ove rubrike pogledajte OVDE i OVDE.
_________________________________

Whatever we do, we all want to change and improve (at least it was supposed to be that way). When you are a blogger this is particularly important because the market is huge and you have to, in addition to creating great content, take into account the millions of other factors in order to achieve progress. That is why I, through the evaluation of my previous work and making plans for 2016 came to 10 key issues for progress. In a new blog post from Blog Tips section learn how to become a better blogger in the new year with my 8 tips, and the remaining two posts from this column, read here and here.


1. Upoznajte svoje čitaoce - Ako ne znate ko su vaši čitaoci biće nemoguće ostvariti bilo kakav kontakt sa njima. Zato je potrebno da imate interakciju sa svojim pratiocima, postavljate pitanja, uvažavate njihove odgovore, odgovarate na njihove zahteve itd.

1. Get to know your readers - If you don't know who your readers are it will be impossible to make any contact with them. Therefore it is necessary that you interact with your followers, ask questions, respect their answers, respond to their requirements etc.

2. Konzistentnost - Da biste zadobili poverenje svojih čitalaca, da bi se oni stalno vraćali na vaš blog, ne smete ih izneveriti. Već sam vam pričala o ovome, ali to je greška koju sam i sama napravila hiljadu puta i zato ponavljam koliko je to važno. Ako neko uđe na vaš blog 2-3 puta u toku nedelje i vidi da niste objavili ništa novo jednostavno će prestati da ulazi jer će ga to iznervirati i tako se gube čitaoci.

2. Consistency - To gain the trust of your readers in order that they keep coming back to your blog you must not fail them. I've already talked about this, but it's a mistake I made myself a thousand times and I repeat how important it is. If somebody comes to your blog 2-3 times a week and see that you have not published anything new they will just stop coming because it will upset them and that's how you lose readers.

3. Napravite raspored - Da biste uspeli redovno da objavljujete postove na blogu i društvenim mrežama vrlo je bitno da imate raspored i neke postove pripremljene unapred. Na taj način ćete izbeći situaciju da u poslednjem trenutku pripremate post i objavljujete nešto samo da biste objavili. Bitno je da budete konzistentni, ali još je bitnije da sadržaj postova bude kvalitetan.

3. Create a schedule - To succeed publishing your posts regularly to your blog and social networks it is important to have a schedule and some posts prepared in advance. In this way you avoid the situation of preparing post at the last moment and publishing something only to publish. It is important to be consistent, but more importantly that you post quality content.

4. Čist dizajn bloga - Kada vam neko ulazi na blog prvi put prvo što primećuje je dizajn bloga. Ako je dizajn previše šaren, ako je previše komplikovano, to će ga zbuniti i jednostavno će izaći sa bloga. Neka vam dizajn bude čist i jednostavan, a svoju kreativnost ispoljite u postovima.

4. Clean blog design - When someone enters your blog for the first time the first thing they notice is the design of the blog. If the design is too complicated, it will confuse them and they will just leave. Keep your design clean and simple, and express your creativity through your posts.

5. Google Analytics - Koristite Google Analytics da proverite da li vaš blog raste, zašto raste, koji postovi su čitani, koji su manje čitani i zašto. 

5. Google Analytics - Use Google Analytics to track if your blog is growing, why it’s growing and to see which posts are doing great and which are not doing really well. 

6. Razvijte svoj stil pisanja - Kao što treba da imate svoj specifičan modni stil, tako treba da razvijete i poseban stil pisanja i fotografije po kojima će vaš rad biti prepoznatljiv. Vaši čitaoci će navići na to i želeće da se vrate na vaš blog. 

6. Develop your writing style - As you should have your own specific fashion style, you also need to develop a special style of writing and photography at which your work will be recognized. Your readers will get used to it and will want to return to your blog.

7. Social media - Svaki post koji objavite na blogu podelite i na društvenim mrežama, linkujte sve naloge i na taj način olakšajte svojim potencijalnim čitaocima da vas pronađu.

7. Social media - Every article you post on the blog also share on your social networks and make it easy for your potential readers to find you.

8. Definišite ciljeve - Uvek postavite sebi ciljeve na početku godine i na početku svakog meseca, šta je ono što želite da postignete i kako to da ostvarite. To će vam sigurno pomoći da napredujete.

8. Define your goals - Always set goals for yourself at the beginning of the year and at the beginning of each month, what is that you want to achieve and how to achieve it. It will certainly help you to move forward.
______________________________________

Javite mi da li vam je nešto od ovoga zaista pomoglo, ukoliko imate još neki savet slobodno ga ostavite u komentaru i napišite mi na koju temu biste želeli da čitate sledeći Blog Tips post.

Tell me if any of this really helped you, if you have some other advice feel free to leave it in the comment and write down the topic you want for my next Blog Tips post.


Photo source: Pinterest.com

SHARE:

4 comments

 1. Ovi saveti su, zapravo, odlicni i korisni. hvala! :)

  ReplyDelete
 2. Loved this post totally, Maja! Bookmarked. Thank you for sharing.
  kisses

  Epsita | www.thepositivewindow.com

  ReplyDelete
 3. Odlični su saveti i jako korisni. Sa svim se slažem, a pogotovo da je potrebno biti redovan na blogu sa postovima. :)

  ReplyDelete

Thank you for your comment!

Blogger Template Created by pipdig